سمپاشی شمال تهران

سمپاشی محله های شمال تهران سمپاشی آذین سمپاشی شمال تهران   ۰۹۱۹۱۴۳۵۲۰۰ ۰۹۱۹۷۱۵۹۳۸۹   این افتخار دارد که همشیه خدمت گذار منطقه در امر سمپاشی ساختمان منزل و سمپاشی ادارات و سمپاشی محله های شمال تهران باشد و رضایت مندی …
ادامه مطلب
سمپاشی در منطقه
کک
مگس
howsolitaryc
۲۰۲۰۰۱۰۸_۱۲۲۶۰۷
Screenshot_۲۰۱۹۰۶۰۵-۲۰۵۶۳۴_Google

سمپاشی در اقدسیه

  سمپاشی در منطقه اقدسیه ۰۹۱۹۱۴۳۵۲۰۰ ۰۹۱۹۷۱۵۹۳۸۹       سمپاشی آذین این افتخار دارد که همشیه خدمت گذار منطقه در امر سمپاشی ساختمان منزل و سمپاشی ادارات و سمپاشی شرکت ها در     استان تهران  باشد و رضایت …
ادامه مطلب

سمپاشی منازل تضمینی

        سمپاشی منازل          با توجه به فصل گرم شدن هوا در بهار و تابستان و همچنین پیوسته شبکه   فاضلاب خانگی به سیستم فاضلاب مرکزی حشراتی مانند سوسک ,ساس,موش,پشه,کک و دیگر حشرات موذی …
ادامه مطلب