کک ها حشراتی ریز هستند که در پریدن میتوان گفت جزو قهرمانان و باید به آنها مدال طلا داد , به همین خاطر کار گرفتن کک بسیار دشوار است . کک ها معمولا در روستا ها زندگی میکنند و …
ادامه مطلب